ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

Decyzja 2/2021 z dnia 05.01.2021

W trosce o zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz zapewnienie wszystkim strzelcom przechodzącym procedurę egzaminu kompetencyjnego jak najrzetelniejszej oceny, po konsultacji z Przewodniczącym NROI Polska, ustalam że:

Warunkiem wpisania na listę osób uprawnionych do przeprowadzania egzaminów kompetencyjnych jest spełnienie wszystkich poniższych wymogów:

- Egzaminator musi zadeklarować chęć wpisania na listę egzaminatorów;

- Egzaminator w chwili złożenia swojej deklaracji musi być wpisany na listę sędziów NROI Polska i zawodników Regionu IPSC Polska;

- Egzaminator musi być wpisany na listę zawodników Regionu przynajmniej przez trzy ostatnie lata poprzedzające złożenie wniosku o dopisanie do listy egzaminatorów;

- Egzaminator pełnił funkcję sędziowską na przynajmniej jednych zawodach IPSC w roku złożenia swojej deklaracji lub w roku poprzedzającym;

Warunki pozostania na liście egzaminatorów w danym roku:

- Egzaminator musi być wpisany na listę zawodników Regionu IPSC Polska;

- Egzaminator musi być wpisany na listę sędziów NROI Polska;

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia. Decyzja 1/2016 z dnia 25 stycznia 2016 przestaje obowiązywać.

Weryfikacją Egzaminatorów zajmować się będzie dyrektor regionalny, pierwsza weryfikacja listy egzaminatorów wg nowych zasad odbędzie się po aktualizacji listy sędziów NROI na rok 2021.

Rafał Pojda

Dyrektor Regionalny IPSC Polska

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.