ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

Działając w oparciu o pkt. 1.3 Regulaminu NROI Polska w związku z licznymi sytuacjami sędziowania w stroju sędziowskim NROI Polska zawodów innych niż zawody IPSC, niniejszym wzywam sędziów NROI Polska do powstrzymania się od tego typu praktyk.

Pragnę przypomnieć, iż NROI jest powołanym przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, organem dobrowolnie zrzeszającym sędziów PZSS posiadających uprawnienia sędziowania IPSC. Wobec czego korzystanie ze stroju sędziowskiego NROI Polska (tak jak ze strojów IROA) jest dopuszczalne wyłącznie na zawodach IPSC.

Wobec sędziów NROI Polska, którzy nie zastosują się do powyższej decyzji zostaną wyciągnięte konsekwencje, nawet w postaci skreślenia z listy sędziów NROI

Polska.Przewodniczący NROI Polska
Zbigniew Kubicz

 

Decyzja Przewodniczącego NROI 3/2023

 

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.